Museografies interactives

Febre del divendres nit

Exposición interactiva 360 «Febre del divendres nit»

Noupunt - exposicion Sortim- PDS

Exposición interactiva 360 «Sortim»

Noupunt - exposicion Sex o no Sex- PDS

Exposición interactiva 360 «Sex o no Sex»

Noupunt - exposicion On Off- PDS

Exposición interactiva 360 «On Off»